Spelregels clubrecords

Clubrecords A.V. “de Gemzen”  

-Een clubrecord wordt gevestigd door een lid van de vereniging op een atletieknummer van een officiële wedstrijd onder toezicht van door de Atletiekunie aangestelde wedstrijdofficials. Licentieleden kunnen geen clubrecords vestigen.

-De prestatie staat vermeld in de officiële uitslagenlijst van de wedstrijd. 

-Alleen prestaties op atletieknummers die horen bij de categorie van de atleet/atlete komen voor erkenning in aanmerking. 

-Op basis van het KNAU wedstrijdreglement wordt een lijst samengesteld van courante atletieknummers; het bestuur kan aan deze lijst ook onderdelen toevoegen die (nog) niet in deze lijst staan maar wel regelmatig in het wedstrijdprogramma van de betreffende categorie voorkomen. 

-De evenaring van een clubrecord wordt alleen in de recordlijst opgenomen als die is gevestigd door een andere atleet/atlete dan die het clubrecord al in handen heeft. 

-Prestaties van loopnummers op korte afstanden worden handmatig geklokt of (de laatste jaren steeds vaker) geregistreerd met elektronische tijdwaarneming. Vergelijking tussen de handmatige en de elektronische registratie leert dat (reactietijd van jurylid; later starten van de stopwatch) de handtijd gemiddeld 0.24 sec. sneller is dan de elektronische. Kortom, als de elektronische tijd (door ons nog verder afgerond) 0.35 sec langzamer is dan de handtijd die als clubrecord staat genoteerd, heeft de atleet dat record gebroken. Zo lang de elektronisch vastgestelde prestatie niet de handtijd prestatie evenaart blijft naast het ET-record ook het HT-record op de clubrecordlijst staan. 

-Bij wegwedstrijden waarbij de tijdmeting ondersteund wordt door een elektronisch registratiesysteem wordt de prestatie beoordeeld op basis van de nettotijd, geregistreerd met een chip.

-Clubrecords op de loopafstanden t/m 10.000 m worden alleen erkend als deze op de baan zijn gevestigd. Daarnaast wordt ook een clubrecord over 10 km op de weg erkend. 

-Clubrecords op de weg worden alleen erkend als deze op een door de Atletiekunie gemeten parcours zijn gevestigd.

-De clubrecordlijst wordt tenminste twee maal per jaar bijgewerkt; per 31 maart en per 31 oktober. 

-De meest recente versie van de clubrecordlijst staat op de website van de vereniging. 

-Op de ledenvergadering wordt aan het verenigingslid dat in de voorafgaande atletiekjaar een clubrecord heeft gevestigd het ‘Diploma Clubrecord’ uitgereikt. 

Aanmelden clubrecord 

Iedere atleet/atlete (of diens train(st)er), die denkt dat hij/zij een clubrecord heeft gevestigd dat aan bovenstaande voorwaarden voldoet, meldt dit aan bij   (senioren en masters) onder vermelding van naam, categorie, datum en plaats van de wedstrijd, het onderdeel en de prestatie. 

Vermeld ook de link van de website van de wedstrijd waarop de uitslag te vinden is.

Let er op dat Jeroen en Wim wel resultaten van de wedstrijden te zien krijgen waar regelmatig Gemzen meedoen, maar jouw uitstekende prestatie in een andere wedstrijd kan aan hun oog ontsnappen. De verantwoordelijkheid om een clubrecord te melden ligt bij jezelf!