Opleiding

Het bestuur van AV De Gemzen staat achter continue opleiden van mensen tot gediplomeerd trainer. De Commissie Technische Zaken (CTZ) van onze vereniging speelt samen met de Atletiekunie een grote rol in het opleiden van goede trainers. Deze opleidingsstructuur sluit aan bij het beleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Train de Trainer
Via het Train de Trainerprogramma van NKS-Atletiek participeren tien atletiekclusters met elk zes tot negen clubs. Voor deze clusters worden jaarlijks clinics georganiseerd met uiteenlopende onderwerpen, zoals:

  • "Warming up en loopscholing" voor trainers van recreantengroepen
  • "Didactiek" voor jeugdtrainers
  • "Fysieke aspecten en belastbaarheid 50+" voor looptrainers.

Voor het geven van deze clinics is een pool opgebouwd van circa 100 docenten.

Meer informatie?
Neem contact op met Ronald Nijland, CTZ.
Telefoon 0578 - 696344 of e-mail

Jury,
Ook voor nieuwe juryleden worden regelmatig cusussen georganiseerd,
van beginnende jury tot met top-juryleden.

Voor meer informatie hierover kunt terecht bij