Informatie

Hier vindt u informatie over trainingstijden, trainingsvormen, opleidingen,
de hoogte van de contributies en hoe u lid kan worden.
Bij de ledenadministratie staan de mutaties na het laatste clubblad.

Verder zijn er nog wat vacatures als vrijwilliger en hoe we kunnen  samenwerken met de sponsoren.