Contributie

Contributie en groepsindeling 2021 

 1 jan. t/m 31 dec. 2021

 per kwartaal

 per jaar

 Atletiekunie (AU) jaarcontributie

 wedstrijdlid
licentie / jaar

Pupillen

€ 24,50

€ 98,00

€ 15,90

€ 8,60

C/D junioren

€ 31,00

€ 124,00

€ 16,80

€ 15,30

A/B junioren

€ 34,20

€ 136,80

€ 16,80

€ 15,30

Studenten

€ 17,10

€ 68,40

€ 18,15

€ 24,50

Senioren en masters (met wedstrijdlicentie)

€ 34,20

€ 136,80

€ 18,15

€ 24,50

Recreanten

€ 34,20

€ 136,80

€ 18,15

-

Nordic Walking

€ 34,20

€ 136,80

€ 18,15

-

Licentieleden*

-

€ 34,20

€ 18,15

€ 24,50

* Licentieleden en gastleden krijgen geen clubblad en hun prestaties gelden niet als clubrecord.

De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt per kwartaal (omstreeks de 10e van de eerste maand van het kwartaal) geïnd door middel van automatische incasso. Voor nieuw aangemelde leden of herintreders brengt de Atletiekunie (KNAU) € 8,00 administratiekosten in rekening. De jaarlijkse KNAU-contributie en eventueel de wedstrijdlicentie (deze is verplicht voor alle jeugdleden) worden bij aanmelding geïnd: daarna ieder jaar in januari. Bij overschrijving van een andere vereniging brengt de KNAU € 10,95 in rekening. Opzegging is mogelijk tot de 15e dag van de laatste maand van ieder kwartaal. Let op: als in het vierde kwartaal op 15 december de opzegging niet bij de ledenadministratie binnen is loopt de verplichting tot het betalen van de AU-contributie en de eventuele wedstrijdlicentie voor het volgende jaar door. Communicatie via e-mailadres

Familiekorting
Het 1e en 2e gezinslid betalen 100% van de Gemzen-contributie, het 3e lid betaalt 75% en de 4e en volgende leden betalen 50%. De volgorde start met de "duurste" leden als nummer 1 en 2 en zo verder naar de “goedkoopste”. Studentleden komen niet aanmerking voor familiekorting.

Wedstrijddepot
Omdat de inschrijving voor wedstrijden van pupillen deels centraal door het wedstrijdsecretariaat wordt geregeld is het wedstrijddepot ingesteld. Hierin stort de atleet een basisbedrag van € 20,00 waarmee de inschrijfgelden voor de wedstrijden worden betaald. Wanneer dat bedrag bijna is uitgeput wordt via automatische incasso opnieuw € 20,00 geïnd om deelname aan wedstrijden mogelijk te blijven maken. Bij opzegging wordt het saldo geretourneerd.

Bankrekening: Rabobank Noord Veluwe, IBAN NL70RABO0396519857 t.n.v. AV De Gemzen te Heerde 

Groepsindeling
Deze indeling geldt vanaf 1 november 2020 t/m 31 oktober 2021. 

j/m

leeftijd

geboren in

 

j/m      m/v

leeftijd

geboren in

 Mini pupillen

7 jaar

2014 en later

 

 Junioren C

14 + 15 jaar

2006 en 2007

 Pupillen C

8 jaar

2013

 

 Junioren B

16 + 17 jaar

2004 en 2005

 Pupillen B

9 jaar

2012

 

 Junioren A

18 + 19 jaar

2002 en 2003

 Pupillen A

10 + 11 jaar

2010 en 2011

 

Senioren 

20 - 34 jaar

1987* – 2000

 Junioren D

12 + 13 jaar

2008 en 2009

 

Masters

35 jaar en ouder

1986* en eerder

                                                      * Senioren worden op de dag van hun 35e verjaardag Master