Contributie

Contributies en groepsindeling 

1 april tm 31 december 2020

kwartaal

jaar

Atletiekunie (AU) contributie p.j.

wedstrijd
licentie p.j.

Pupillen met wedstrijdlicentie

€ 24,50

€ 98,00

€ 15,30

€ 8,25

C/D junioren met wedstrijdlicentie

€ 31,00

€ 124,00

€ 16,15

€ 14,70

A/B junioren met wedstrijdlicentie

€ 34,20

€ 136,80

€ 16,15

€ 14,70

Senioren en masters met wedstrijdlicentie

€ 34,20

€ 136,80

€ 17,45

€ 23,55

Recreanten

€ 34,20

€ 136,80

€ 17,45

-

Nordic Walking

€ 34,20

€ 136,80

€ 17,45

-

Studenten eventueel met licentie

€ 17,10

€ 68,40

€ 17,45

€ 23,55

Licentieleden*

-

€ 34,20

€ 17,45

€ 23,55

* Licentieleden (en gastleden) krijgen geen clubblad en hun prestaties gelden niet als clubrecord.

De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt per kwartaal (omstreeks de 10e van de eerste maand van het kwartaal) geïnd door middel van automatische incasso. Voor nieuw aangemelde leden of herintreders brengt de Atletiekunie (KNAU) €7,70 administratiekosten in rekening. De jaarlijkse KNAU-contributie en eventuele wedstrijdlicentie (deze is verplicht voor alle jeugdleden) worden bij aanmelding geïnd: daarna ieder jaar in januari. Bij overschrijving van een andere vereniging brengt de KNAU € 10,55 in rekening. Opzegging is mogelijk tot de 15e dag van de laatste maand van ieder kwartaal. Let op: als in het vierde kwartaal op 15 december de opzegging niet bij de ledenadministratie binnen is loopt de verplichting tot het betalen van de AU-contributie en de eventuele wedstrijdlicentie voor het volgende jaar door. Communicatie via e-mailadres 

Familiekorting
Het  1e en 2e gezinslid betalen 100% van de Gemzen-contributie, het 3e lid betaalt 75% en de 4e en volgende leden betalen 50%. De volgorde start met de "duurste" leden als nummer  1 en 2 en zo verder naar de “goedkoopste”.

Wedstrijddepot
Omdat de inschrijving voor wedstrijden van pupillen deels centraal door het wedstrijdsecretariaat wordt geregeld is het wedstrijddepot ingesteld. Hierin stort de atleet een basisbedrag van € 20,00, waarmee de inschrijfgelden voor de wedstrijden worden betaald. Wanneer dat bedrag bijna is uitgeput wordt via automatische incasso opnieuw € 20,00 geïnd om deelname aan wedstrijden mogelijk te blijven maken. Bij opzegging wordt het saldo geretourneerd. 

Bankrekening: Rabobank Noord Veluwe, IBAN NL70RABO0396519857
t.n.v. AV De Gemzen te Heerde 

Groepsindeling
Deze indeling geldt  vanaf 1 november 2019.

j/m  

leeftijd

geboren in

 

j/m            m/v

leeftijd

geboren in

Mini pupillen

7 jaar

2013 en later

 

Junioren C

14+15 jaar

2005 en 2006

Pupillen C

8 jaar

2012

 

Junioren B

16+17 jaar

2003 en 2004

Pupillen B

9 jaar

2011

 

Junioren A

18+19 jaar

2001 en 2002

Pupillen A

10+11 jaar

2009 en 2010

 

Senioren

20 - 34 jaar

1986* – 2000

Junioren D

12+13 jaar

2007 en 2008

 

Masters

35 jaar en ouder

1985* en eerder

                                                         * Senioren worden op de dag van hun 35e verjaardag Master