Contributie

Contributies en groepsindeling 

Vanaf 1 januari 2019

kwartaal

jaar

Atletiekunie (AU) contributie p.j.

wedstrijd
licentie p.j.

Pupillen met wedstrijdlicentie

€ 23,35

€ 93,40

€ 15,25

€ 8,25

C/D junioren met wedstrijdlicentie

€ 29,50

€ 118,00

€ 16,15

€ 14,70

A/B junioren met wedstrijdlicentie

€ 32,55

€ 130,20

€ 16,15

€ 14,70

Senioren en masters met wedstrijdlicentie

€ 32,55

€ 130,20

€ 17,45

€ 23,55

Recreanten

€ 32,55

€ 130,20

€ 17,45

-

Sportief wandelen / Nordic Walking

€ 32,55

€ 130,20

€ 17,45

-

Studenten eventueel met licentie

€ 16,25

€ 65,00

€ 17,45

€ 23,55

Licentieleden*

-

€ 32,55

€ 17,45

€ 23,55

* Licentieleden krijgen geen clubblad en hun prestaties gelden niet als clubrecord

De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt per kwartaal (omstreeks de 10e van de eerste maand van het kwartaal) geïnd door middel van automatische incasso. Voor nieuw aangemelde leden of herintreders brengt de Atletiekunie (KNAU) €7,60 administratiekosten in rekening. De jaarlijkse KNAU-contributie en eventuele wedstrijdlicentie (deze is verplicht voor alle jeugdleden) worden bij aanmelding geïnd: daarna ieder jaar in januari. Bij overschrijving van een andere vereniging brengt de KNAU € 10,40 in rekening. Opzegging is mogelijk tot de 15e dag van de laatste maand van ieder kwartaal. Let op: als in het vierde kwartaal op 15 december de opzegging niet bij de ledenadministratie binnen is loopt de verplichting tot het betalen van de AU-contributie en de eventuele wedstrijdlicentie voor het volgende jaar door. Communicatie via e-mailadres 

Familiekorting
Het  1e en 2e gezinslid betalen 100% van de Gemzen-contributie, het 3e lid betaalt 75% en de 4e en volgende leden betalen 50%. De volgorde start met de "duurste" leden als nummer 1 en 2 en zo verder naar de “goedkoopste”.

Wedstrijddepot
Omdat de inschrijving voor wedstrijden van pupillen deels centraal door de wedstrijdsecretariaten wordt geregeld is het wedstrijddepot ingesteld. Hierin stort de atleet een basisbedrag van € 20,00, waarmee de inschrijfgelden voor de wedstrijden worden betaald. Wanneer dat bedrag bijna is uitgeput wordt via automatische incasso opnieuw € 20,00 geïnd om deelname aan wedstrijden mogelijk te blijven maken. Bij opzegging wordt het saldo geretourneerd.

Bankrekening: Rabobank NO-Veluwe, IBAN NL70RABO0396519857
t.n.v. AV De Gemzen te Heerde 

Groepsindeling
Deze indeling is met ingang van 1 november 2018 van kracht.

j/m  

leeftijd

geboren in

 

j/m            m/v

leeftijd

geboren in

Mini pupillen

7 jaar

2012 en later

 

Junioren C

14+15 jaar

2004 en 2005

Pupillen C

8 jaar

2011

 

Junioren B

16+17 jaar

2002 en 2003

Pupillen B

9 jaar

2010

 

Junioren A

18+19 jaar

2000 en 2001

Pupillen A

10+11 jaar

2008 en 2009

 

Senioren

20 - 34 jaar

1985* – 1999

Junioren D

12+13 jaar

2006 en 2007

 

Masters

35 jaar en ouder

1984* en eerder

* Senioren worden op de dag van hun 35e verjaardag Master