Contributie

Contributies en groepsindeling

Vanaf 1 januari 2017

kwartaal

jaar

KNAU contri-butie p.j.

wedstrijd
licentie p.j.

Pupillen met wedstrijdlicentie

€ 22,65

€ 90,60

€ 14,75

€ 8,00

C/D junioren met wedstrijdlicentie

€ 28,60

€ 114,40

€ 15,55

€ 14,20

A/B junioren met wedstrijdlicentie

€ 31,60

€ 126,40

€ 15,55

€ 14,20

Senioren en masters met wedstrijdlicentie

€ 31,60

€ 126,40

€ 16,80

€ 22,70

Recreanten

€ 31,60

€ 126,40

€ 16,80

-

Sportief wandelen / Nordic Walking

€ 31,60

€ 126,40

€ 16,80

-

Studenten eventueel met licentie

€ 15,80

€ 63,20

€ 16,80

€ 22,70

Licentieleden*

-

€ 31,60

€ 16,80

€ 22,70

* Licentieleden krijgen geen clubblad en hun prestaties gelden niet als clubrecord

De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt per kwartaal (omstreeks de 15e van de eerste maand van het kwartaal) geïnd door middel van automatische incasso. Voor nieuw aangemelde leden of herintreders brengt de Atletiekunie (KNAU) €7,50 administratiekosten in rekening. De jaarlijkse KNAU-contributie en eventuele wedstrijdlicentie (deze is verplicht voor alle jeugdleden) worden bij aanmelding geïnd: daarna ieder jaar in januari. Bij overschrijving van een andere vereniging brengt de KNAU € 10,15 in rekening. Opzegging is mogelijk tot de 15e dag van de laatste maand van ieder kwartaal. Let op: als in het vierde kwartaal op 15 december de opzegging niet bij de ledenadministratie binnen is loopt de verplichting tot het betalen van de KNAU-contributie en de eventuele wedstrijdlicentie voor het volgende jaar door. Communicatie via e-mail adres   

Familiekorting
Het  1e en 2e gezinslid betalen 100% van de Gemzen-contributie, het 3e lid betaalt 75% en de 4e en volgende leden betalen 50%. De volgorde start met de "duurste" leden als nummer 1 en 2 en zo verder naar de “goedkoopste”. 

Wedstrijddepot
Omdat de inschrijving voor wedstrijden van pupillen en junioren centraal door de wedstrijdsecretariaten wordt geregeld is het wedstrijddepot ingesteld. Hierin stort de atleet bij aanmelding een basisbedrag van € 20,00, waarmee de inschrijfgelden voor de wedstrijden worden betaald. Wanneer dat bedrag is uitgeput wordt via automatische incasso

€ 20,00 geïnd om deelname aan wedstrijden mogelijk te blijven maken. Bij opzegging wordt het saldo geretourneerd.

Bankrekening: Rabobank Nunspeet  IBAN NL70RABO0396519857  t.n.v. Atletiekvereniging De Gemzen te Heerde 

Groepsindeling wedstrijdatleten
Bij de start van het winterseizoen (1 november) start het nieuwe atletiekjaar en gaat (evt.) de nieuwe categorie in.

 

j/m          m/v 

leeftijd

geboren in

Mini pupillen

7 jaar

2010 en later

Pupillen C

8 jaar

2009

Pupillen B

9 jaar

2008

Pupillen A

10+11 jaar

2007/2006

Junioren D

12+13 jaar

2005/2004

Junioren C

14+15 jaar

2003/2002

Junioren B

16+17 jaar

2001/2000

Junioren A

18+19 jaar

1999/1998

Senioren

20 - 34 jaar

1997 en eerder

Masters

35 jaar en ouder

1982* en eerder

* Senioren worden op de dag van hun 35e verjaardag Master!