Contributie

Contributies en groepsindeling

Vanaf 1 januari 2018 

kwartaal 

jaar 

Atletiekunie contributie p.j. 

wedstrijd
licentie p.j.
 

Pupillen met wedstrijdlicentie

€ 22,65

€ 90,60

€ 14,85

€ 8,05

C/D junioren met wedstrijdlicentie

€ 28,60

€ 114,40

€ 15,65

€ 14,30

A/B junioren met wedstrijdlicentie

€ 31,60

€ 126,40

€ 15,65

€ 14,30

Senioren en masters met wedstrijdlicentie

€ 31,60

€ 126,40

€ 16,95

€ 22,85

Recreanten

€ 31,60

€ 126,40

€ 16,95

-

Sportief wandelen / Nordic Walking

€ 31,60

€ 126,40

€ 16,95

-

Studenten, eventueel met licentie

€ 15,80

€ 63,20

€ 16,95

€ 22,85

Licentieleden*

-

€ 31,60

€ 16,95

€ 22,85

* Licentieleden krijgen geen clubblad en hun prestaties gelden niet als clubrecord

De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt per kwartaal (omstreeks de 10e van de eerste maand van het kwartaal) geïnd door middel van automatische incasso. Voor nieuw aangemelde leden of herintreders brengt de Atletiekunie €7,50 administratiekosten in rekening. De jaarlijkse Atletiekunie-contributie en eventuele wedstrijdlicentie (deze is verplicht voor alle jeugdleden) worden bij aanmelding geïnd: daarna ieder jaar in januari. Bij overschrijving van een andere vereniging brengt de AU € 10,25 in rekening. Opzegging is mogelijk tot de 15e dag van de laatste maand van ieder kwartaal. Let op: als in het vierde kwartaal op 15 december de opzegging niet bij de ledenadministratie binnen is loopt de verplichting tot het betalen van de AU-contributie en de eventuele wedstrijdlicentie voor het volgende jaar door. Communicatie via e-mailadres 

 

Familiekorting

Het  1e en 2e gezinslid betalen 100% van de Gemzen-contributie, het 3e lid betaalt 75% en de 4e en volgende leden betalen 50%. De volgorde start met de "duurste" leden als nummer 1 en 2 en zo verder naar de “goedkoopste”.

 

Wedstrijddepot

Omdat de inschrijving voor wedstrijden van pupillen deels centraal door het wedstrijdsecretariaat wordt geregeld is het wedstrijddepot ingesteld. Hierin stort de atleet een basisbedrag van € 20,00, waarmee de inschrijfgelden voor de wedstrijden worden betaald. Wanneer dat bedrag is uitgeput wordt via automatische incasso € 20,00 geïnd om deelname aan wedstrijden mogelijk te blijven maken. Bij opzegging wordt het saldo geretourneerd. Inschrijfkosten voor junioren worden na afloop van het seizoen via autom. incasso betaald.

 

Bankrekening: Rabobank Noord-Veluwe, IBAN NL70 RABO 0396 5198 57

t.n.v. Atletiekvereniging De Gemzen te Heerde

 

Groepsindeling

Deze indeling is met ingang van 1 november 2017 van kracht.

 

j/m  

leeftijd

geboren in

 

j/m            m/v

leeftijd

geboren in

Mini pupillen

7 jaar

2011 en later

 

Junioren C

14+15 jaar

2003 en 2004

Pupillen C

8 jaar

2010

 

Junioren B

16+17 jaar

2001 en 2002

Pupillen B

9 jaar

2009

 

Junioren A

18+19 jaar

1999 en 2000

Pupillen A

10+11 jaar

2007 en 2008

 

Senioren 

20 - 34 jaar

1984* – 1998

Junioren D

12+13 jaar

2005 en 2006

 

Masters

35 jaar en ouder

1983* en eerder

                                          * Senioren worden op de dag van hun 35e verjaardag Master