Vacatures

 

 

TAAKCOÖRDINATOR(en) posten en op- en afbouw bij wedstrijden

Wat houdt het in om taak-coördinator te zijn?  

De WOC (Wedstrijd Organisatie Commissie) heeft voor elke wedstrijd een draaiboek waarin ook per taak beschreven staat hoeveel personen er per taak  nodig zijn om de wedstrijden goed te laten verlopen.  Vóór de wedstrijd krijg je van hen aangereikt hoeveel personen er nodig zijn en een lijst met namen van mensen die je benaderen kunt voor jouw te coördineren taak. Als taakcoördinator benader je mensen om zich in te zetten  en je koppelt terug aan de WOC wie zich aangemeld hebben. Je taak bestaat dus alleen uit het zoeken van de mensen die nodig zijn, je hoeft dus geen voorraden in te kopen en/of materialen te verzamelen etc,

Bij de WOC heb je een vaste coach die met je meedenkt.  Wellicht ken je iemand met wie je deze taak samen zou willen uitvoeren.  Eendracht maakt macht.  Het gaat om 5 à 6 wedstrijden per jaar.  

Wil jij je vrijwillig inzetten voor onze mooie vereniging, waardoor de wedstrijden soepel kunnen verlopen en iedereen plezier aan de sport kan beleven.  Bedenk dan voor welke taak je warm kan lopen en meld je aan. 

Contactpersoon: Arie Verhoef


REDACTIELID clubblad De Gems

Met directe ingang zijn wij op zoek naar één of twee redactieleden voor het clubblad De Gems. 

Wie wil zich mengen in dit enthousiaste en gezellige team?

U/jij hoeft niet persé lid te zijn van de Gemzen om deze functie te vervullen. Een gezonde dosis betrokkenheid bij De Gemzen, handigheid met Word en een creatieve geest zijn voldoende.

De Gems komt 6x per jaar uit. Bij toerbeurt zet één van de redactieleden het clubblad inhoudelijk in elkaar.  Voordat de definitieve versie naar de drukker gaat is er (dus 6x per jaar) een redactievergadering waarin de inhoud met elkaar onder de loep genomen wordt.  

De eerste keren is het natuurlijk geen enkel probleem om eerst samen met een ervaren redactielid De Gems in elkaar te zetten.  We hebben een mooi tijdsschema en een draaiboek waarmee we werken, zodat een ieder moeiteloos een mooi clubblad kan maken.   

Bent u of ben jij een creatieve geest en een vlotte schrijver? Meld je aan en geniet met ons mee om  mooie ‘Gemzen’ voor de vereniging te maken.

Sportieve groet namens de redactie van De Gems!

Contactpersoon:  Jos Kamphuis


 

COMMISSIELID baanbeheer

  • Minimaal 2x per jaar onderhouden van de atletiekbaan en –materialen
  • Werven nieuwe klussers (o.a. NL Doet)
  • Gemiddeld 2x per jaar afstemming met commissie gebouwenbeheer

Contactpersoon: Theo FredriksCOMMISSIELID gebouwenbeheer/kantine
  • Versterken team kantinemedewerkers (volgens rooster)
  • Bezetting kantine tijdens trainingen (wekelijks) en/of thuiswedstrijden (ca. 15x per jaar)
  • Inkoop vers producten ten behoeve van thuiswedstrijden
  • Gemiddeld 2x per jaar afstemming met commissie gebouwenbeheer

 Contactpersoon: Reinier van den Beld

 


 

COMMISSIELID thuiswedstrijden (Wedstrijd Organisatie Commissie)
  • Voorinschrijvingen verwerken (startnummers inpakken) ca. 15x per jaar
  • Bekers/medailles bestellen ca. 15x per jaar
  • Deelnemerstassen/vrijwilligerstassen vullen ca. 1x per jaar

Contactpersoon: Martin Dijkslag

 


 

Voor meer informatie en aanmelding: vrijwilligers@gemzen.nl

Voor andere vrijwilligerstaken: zie onze vrijwilligerskaart