Nieuws

Vrijdag 6 April 2018

Denken jullie nog aan de Gemzen, het kan nog tot maandag.

Vorige week zijn door de Rabobank aan alle leden op de Veluwe de brieven verstuurd voor de Clubkas Campagne.

Zoals ieder jaar stelt de Rabobank 150.000 euro beschikbaar om te verdelen aan de verenigingen op de Veluwe. Ieder lid mag twee stemmen uitbrengen. Een stem is naar verwachting ergens tussen de vijf en tien euro waard. Het te ontvangen bedrag kan dus flink oplopen. Hoe meer stemmen er op de club worden uitgebracht, des te meer geld we als vereniging mogen ontvangen. Iedereen die lid is van de Rabobank heeft deze brief afgelopen week mogen ontvangen of krijgt deze komende week nog in zijn brievenbus.

Tot en met 9 april dit jaar mogen de leden van de bank stemmen. Na die datum worden de stemmen geteld en vindt de verdeling onder alle verenigingen plaats. De uitreiking van de cheques vindt plaats op 19 mei. Dan wordt dus ook bekend welk bedrag AV De Gemzen krijgt. Dus breng je stem uit op AV De Gemzen! Dit kan tot en met 9 april snel en eenvoudig via https://www.ledenrabobanknoordveluwe.nl

 Bekijk alle nieuws berichten