Nieuws

Zondag 8 Maart 2020

Woensdagavond was de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Het was de eerste ledenvergadering sinds het plotseling aftreden van het vorige bestuur in april vorig jaar. Én het was de eerste ledenvergadering in het aangepaste boek-/verenigingsjaar. Daarnaast was de presentatie anders dan men gewend was.

Belangrijkste punt van deze vergadering was de bestuursverkiezing. Er kon een voltallig nieuw bestuur worden gekozen en dat gebeurde dan ook. Bram Berends, Jeannet Kommer, Joost van den Brink, Theo Freriks en Dominic Prins vormen vanaf nu ons bestuur. We hebben er alle vertrouwen in dat ze dat op een goede manier doen.

Andere punten in de ledenvergadering waren:

Financiën; door een teruggelopen ledenaantal met een gat in de begroting tot gevolg, was het  noodzakelijk de contributie met 5% te verhogen. De vergadering ging daar mee akkoord. 

Aanpassing kleur wedstrijdshirt: na het diagonaal blauw-wit werd het shirt in hoofzaak wit. Er wordt vaak gesproken over Gemzenblauw, maar daar is in het huidige wedstrijdshirt niet veel van te zien. Verder lopen veel Gemzen liever in een blauw shirt dan in een wit. De gedachte is nu om het wedstrijdshirt aan te passen en dat deze met ingang van het winterseizoen gedragen kan worden. Er geldt dan nog een overgangsperiode van 6 maanden zodat met ingang van het baanseizoen 2021 het nieuwe shirt ons officiële wedstrijdshirt is. De tight wordt zwart. Meer info volgt.

Na de bestuursverkiezing verraste Reint Scholten zijn mede-interimbestuurders met een speciaal pakketje en werd ook Harry Post bedankt voor zijn inbreng afgelopen jaar. Daarna werd het interimbestuur door het nieuwe bestuur bedankt voor de inspanningen van de afgelopen 10 maanden. Zij kregen een mooie aandenken. Vervolgens was het tijd voor een een glaasje bubbels. 

Onze nieuwe voorzitter Bram Berends gaf na de pauze een toelichting op de aangepaste statuten (nodig vanwege het aangepaste verenigingsjaar), gaf onze nieuwe penningmeester een toelichting op de begroting en sprak Bram enkele ambities uit voor de toekomst. 

Het was een positieve avond, met een mooie start voor het nieuwe bestuur. Bekijk hier de foto's van Aalt Wensink.Bekijk alle nieuws berichten