Nieuws

Vrijdag 10 Januari 2020

Het clubhuis was goed gevuld woensdagavond bij de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Veel betrokken Gemzen waren aanwezig om elkaar het beste voor 2020 te wensen, om te luisteren naar wat het overbruggingsbestuur te melden had en om in het zonnetje gezet te worden als jubilaris.

Nadat de handen geschud waren, nam interimbestuurslid Aleid Bosch aan de hand van een powerpointpresentatie de leden mee in het wel en wee van de vereniging van het afgelopen jaar. Er werd stilgestaan bij de successen van afgelopen jaar (die waren er heel veel) en bij degenen die ons ontvallen zijn afgelopen jaar.

Turbulent jaar
Het was een turbulent jaar. Er was enerzijds een jubileumjaar waarbij de georganiseerde jubileumactiviteiten zonder meer als geslaagd kunnen worden bestempeld, anderzijds waren er de perikelen die het vorige bestuur deden aftreden in april van afgelopen jaar. En de perikelen sudderden nog even door. 95% van De Gemzen heeft hier echter niets van gemerkt. De zaken draaiden door zoals vanouds.  Aleid riep alle Gemzen op om in conflictsituaties het gebruik van social media zoveel mogelijk te beperken en zaken direct bij het bestuur te melden of bij onze vertrouwenspersoon.

Jubilarissen
Een goed gebruik tijdens de nieuwjaarsreceptie is het in het zonnetje zetten van jubilarissen. Dat waren er heel veel dit jaar. Zie hiervoor het afzonderlijke nieuwsbericht.

Ambitie 2020
Wat betreft de ambitie voor 2020 kan herhaald worden wat toenmalig voorzitter Berthram Mak vorig jaar bij de nieuwjaarsreceptie meldde: “focus op de breedtesport met duidelijk oog voor de prestatieve atleet”. Daarnaast liggen er uitdagingen wat betreft privatisering, financieel gezond blijven, het versterken van het trainerskorps en het versterken van het bestuur.

Voorstellen kandidaat-bestuursleden
Aan het eind van de presentatie was er nog een verrassing: 3 kandidaat-bestuursleden stelden zich voor aan de aanwezigen: Bram Berends (beoogd voorzitter), Joost van den Brink (beoogd controller/penningmeester) en Jeannet Kommer (beoogd secretaris). Zij kunnen gekozen worden op de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op woensdagavond 4 maart. In die vergadering komt ook de statutenwijziging op de agenda.

Over nieuwe bestuursleden gesproken: 3 bestuursleden is te weinig; we hebben nog 2 bestuursleden nodig: een bestuurslid Technische Zaken en een bestuurslid Gebouwen- en Baanbeheer. Iets voor jou?

Bevrijdingsvuur en Samenloop
Aan het eind vroegen Freek van de Graaf en Piet Looge nog even de aandacht: Freek kondigde aan dat hij al weer met de Gemeente Heerde in gesprek is over het ophalen van het bevrijdingsvuur (dit jaar heeft iedereen vrij op 5 mei, dus 50 personen moet lukken....) en Piet gaf aan dat wij als Gemzen natuurlijk niet mogen ontbreken bij de Samenloop voor Hoop op 12 en 13 juni.  Dus: zet het in je agenda!

Daarna rondde de jubileumcommissie het jubileumjaar "70 jaar Gemzen" af. Zie het afzonderlijke nieuwsbericht. 

Bekijk hier de foto's, gemaakt door Aalt WensinkBekijk alle nieuws berichten