Nieuws

Woensdag 9 Januari 2019

Niet eerder was het zo druk tijdens een nieuwjaarsreceptie, als gisteravond. Vele Gemzen, uit alle geledingen en van alle loopgroepen, waren naar het clubhuis gekomen om een toast uit te brengen op het nieuwe jaar én om het jubileumjaar in te luiden. Want onze vereniging bestond gister precies 70 jaar.

Alle aanwezigen werden bij binnenkomst onthaald met koffie met een flink stuk gebak. Nadat iedereen elkaar de wensen had gewenst (en daar was je wel even mee bezig……), hield voorzitter Berthram Mak zijn nieuwjaarstoespraak. Hij blikte kort terug op de eerste 60 jaar en constateerde dat de vereniging sinds het laatste jubileum vooral een kwalitatieve groei (in prestaties dus) heeft doorgemaakt. Ook het ledenaantal groeide verder. De toespraak werd afgesloten met een toast en met een applaus voor Hester Woutersen en Yvonne Kremer van de jubileumcommissie.  

Na deze toespraak werden 2 Gemzen in het zonnetje gezet die dit jaar even oud worden als De Gemzen; 70 dus. Anneke de Vries en Janny Reezigt werden verrast met een mooie bos bloemen.

Het langst lid is de inmiddels 85-jarige oud-voorzitter (1956-1964) Richard Stuurop. Richard was speciaal vanuit Castricum naar Heerde gereden om de Nieuwjaarsreceptie bij te wonen. Hij wees op het belang, met name voor de jeugd, van een sportvereniging in een gemeenschap en complimenteerde alle Gemzen die mee hebben gewerkt om de vereniging te maken tot wat het nu is. Hij bood voorzitter Berthram Mak een envelop met inhoud aan, speciaal te besteden voor de jeugd.

Zoals ieder jaar worden tijdens de Nieuwjaarsreceptie ook de jubilarissen gehuldigd. Wim Krooshof, Jim Larson en Grietje Wonink kregen een speciale Gemzen USB-stick en uiteraard een mooie bos bloemen voor 12,5 jaar lidmaatschap en Harry Kaal kreeg een mooie verzilverde (Gemzen)speld voor 25 jaar lidmaatschap.

Dan was het tijd voor een bijzonder moment: het ondertekenen van het sponsorcontract met Leadax. Dit bedrijf neemt de sponsoring over van de Kruidenloop. Henk Jongstra (Leadax) en Berthram Mak tekenden het contract. Vanaf nu is er op de 3e zaterdag van maart in Wapenveld de Leadax-Run (zie het afzonderlijke bericht hierover)

Namens de Gemeente was Wethouder Berkhoff aanwezig. De wethouder gaf aan dat hij in de 3 jaar dat hij wethouder is al diverse keren Gemzen mocht huldigen voor een Nederlands Kampioenschap. Verder complimenteerde hij de vereniging voor de inzet van de vrijwilligers en hij bedankte het bestuur voor de constructieve gesprekken die de laatste jaren gevoerd zijn rondom de privatisering van het onderhoud. De wethouder gaf aan er alle vertrouwen in te hebben dat De Gemzen dit aan kunnen.

Na alle toespraken en huldigingen was het tijd voor een drankje en een hapje, onderbroken door fraai en geluidsarm vuurwerk, verzorgd door de firma Wagenvoort uit Wapenveld. Hiermee werd het jubileumjaar op een waardige manier ingeluid.

Bekijk hier de fotoimpressie die Aalt Wensink heeft gemaakt.  Bekijk alle nieuws berichten