Nieuws

Maandag 14 Januari 2019

Sport is mooi, sport is spannend, maar sport heeft ook een kant die we liever niet zien. Verbaal geweld, intimidatie, discriminatie en seksueel misbruik. Sport is ook het toneel van scheldpartijen langs de lijn en ongewenste intimiteiten in de schemerige wereld van de verlaten kleedkamer. Afgelopen week is in de media schokkend nieuws geweest over ongewenste seksuele handelingen bij atleten. Het bestuur van AV de Gemzen wil graag de volgende reactie delen: 

Veilige omgeving
AV de Gemzen heeft waarden en normen hoog in het vaandel staan en vindt het belangrijk dat iedereen, van bestuurslid tot trainer en van atleet tot vrijwilliger en ouder met respect wordt behandeld. Iedereen moet in een veilige en vertrouwde omgeving  kunnen sporten en van hun sport kunnen genieten.

Gedragscode
Om dit te bewerkstelligen heeft het bestuur een aantal afspraken gemaakt met o.a. de trainers, zodat er een duidelijk kader is waarbinnen iedereen kan werken. Voor de trainers is er een trainershandboek opgesteld waarin onder meer de gedragscode staat. Alle trainers van AV de Gemzen hebben dit document ondertekend. Ook hebben alle trainers een VOG aangeleverd.

Vertrouwenspersoon
Voor de leden en hun vertegenwoordigers is een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon kan helpen contact te leggen met vertrouwenspersonen van het NOC* NSF en/of de Atletiekunie. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Gerdien Blankvoort is te bereiken op telefoonnummer 06-48496413. Haar gegevens kun je ook vinden op onze website bij contact.

We hopen jullie voldoende te hebben geïnformeerd, maar als bestuur staan wij altijd open voor vragen/suggesties.Bekijk alle nieuws berichten