Nieuws

Donderdag 18 April 2019

Alle leden van de Gemzen vonden vorige week vrijdagmorgen in hun mailbox de aankondiging dat het bestuur was afgetreden. Voor woensdag 17 april werd een extra ledenvergadering uitgeschreven: dit is statutair verplicht wanneer het bestuur uit minder dan 3 personen bestaat. Doel van de vergadering was de verkiezing van nieuwe bestuursleden.

De aanleiding om op te stappen bleek een al langer lopend conflict tussen ouders en trainers te zijn. In de vergadering werd, na de opening door Berthram Mak, achtereen volgend door Martin Bastiani en Susan Bredewolt een verklaring van het bestuur voorgelezen met daarin een weergave van de activiteiten die door het bestuur zijn ondernomen en reacties van de partijen in dit conflict.

Hierna nam Reint Scholten de leiding van de vergadering over. Hij spreekt zijn respect uit aan de bestuursleden. Voor de verkiezing van bestuursleden waren geen aanmeldingen binnen gekomen. Op zich niet vreemd: een nieuw bestuur moet tenslotte met een schone lei kunnen beginnen. Daarom stelde Reint aan de vergadering voor om akkoord te gaan met het instellen van een overgangsbestuur bestaande uit Reint zelf, Aleid Bosch en Wim Potjes.  Belangrijkste opdracht is om de komende tijd de lopende zaken te behartigen en daarbij het teruggetreden bestuur te raadplegen. Eerste prioriteit in het ontstane conflict is het op korte termijn instellen van een bemiddelingsteam. Het tijdelijke bestuur zal zelf in dit team geen rol spelen.

Bij stemming over dit voorstel om een overgangsbestuur in te stellen gingen de handen van alle aanwezigen omhoog en werd daarmee het overbruggingbestuur formeel het bestuur van AV de Gemzen. Op korte termijn zal het bemiddelingsteam, zoals het er nu naar uitziet bemenst door Gemzen-leden die al heel lang lid zijn, beginnen met gesprekken met ouders, trainers en ex-bestuursleden die de laatste tijd betrokken waren bij het conflict. Als het resultaat van de bemiddeling op tafel ligt zal het bestuur moeten oordelen over eventuele consequenties.

Op dat moment ligt de weg open voor het samenstellen van het nieuwe bestuur. Het overbruggingsbestuur dringt er nu al bij jullie op aan om samen binnen je loopgroep of trainingsgroep na te gaan wie deze vrijwilligersklus willen klaren.

Tenslotte, wanneer we de atmosfeer in de vereniging goed willen houden zijn tijdens deze extra ledenvergadering onderstaande communicatieafspraken gemaakt:

            We houden een open communicatie met elkaar met respect voor elkaars mening,

            We spreken elkaar aan op roddel en achterklap,

            We zijn trots op de Gemzen, zeker in het jaar dat we 70 jaar bestaan!

Of, zoals de SIRE campagne van deze maand ons voorhoudt: doeslief!Bekijk alle nieuws berichten