Nieuws

Woensdag 9 Oktober 2019

De situatie die medio april heeft geleid tot het aftreden van het bestuur ligt steeds verder achter ons, de focus ligt nu weer op de toekomst. De nieuwe situatie vraagt echter nog wel enige gewenning.

Ondertussen zijn we in gesprek met een tweetal potentiële bestuurskandidaten (voor de functie van voorzitter en controller). Dat zijn er nog te weinig om afscheid te kunnen nemen van het overbruggingsbestuur. We zoeken nog een secretaris, een bestuurslid accommodatiebeheer en een bestuurslid technische zaken.

De functie van secretaris richt zich met name op het ondersteunen van het bestuur. Hij/zij wordt dus niet belast met wedstrijdsecretariaat e.d. Het is met name het notuleren van bestuursvergaderingen, de jaarvergadering en de in- en uitgaande mail bijhouden. Een leuke functie, waarmee je het werk ook vanuit huis kunt doen en op je eigen tijd kunt indelen (behalve het bijwonen van de bestuursvergaderingen, eenmaal per maand).

Het complete functieprofiel (ook van de beide andere vacatures) kun je hier vinden.

Belangrijk om te weten is dat het overbruggingsbestuur nieuwe bestuursleden zal blijven ondersteunen in hun nieuwe rol. Nieuwe bestuursleden staan er dus niet alleen voor, ze worden bijgestaan door ervaren bestuurders! Is dat niet een mooi begin van een functie in het bestuur? Mocht je nog mensen weten die daar voor in aanmerking komen, laat het ons weten. Heb je zelf ambities, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Je staat er niet alleen voor! Bekijk alle nieuws berichten