Nieuws

Zaterdag 20 November 2021

Het begon allemaal in 2007 toen de gemeente Heerde een AED beschikbaar stelde aan alle sportverenigingen in Heerde. De verenigingen moesten dan wel zelf hun vrijwilligers opleiden en de trainingen levensreddende handelingen onderhouden. Dat hebben ze bij AV de Gemzen voortvarend opgepakt en nu vele jaren later worden de 'verplichte' jaarlijkse herhalingen reanimatie en bediening AED nog steeds georganiseerd. Het behoeft allang geen nadere uitleg meer over het nut en de noodzaak want levensreddende handelingen al dan niet in combinatie met de AED redt mensenlevens. Ook werden nieuwe opleidingen georganiseerd om steeds meer vrijwilligers en trainers opgeleid te krijgen. Ondertussen is ook de vv SEH aangehaakt en volgen vrijwilligers van beide verenigingen in een soort van co-productie deze trainingen. Hoe meer mensen opgeleid hoe groter de kans op overleven wanneer zich een calamiteit voordoet.

Dat is niet alleen op het sportcomplex maar ook in alle situaties. Het is altijd goed als je weet hoe je moet handelen in voorkomende situaties. De trainingen worden ondertussen gegeven door Saskia van 't Klooster van SR EHBO & Meer. Tijdens de trainingen worden de deelnemers weer op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op gebied van levensreddende handelingen en bediening AED. Uiteraard is er veel tijd en ruimte om optimaal te oefenen. Afgelopen week was de laatste training in dit jaar. Ondanks de corona en bijbehorende maatregelen is het gelukt om alle vrijwilligers deze mogelijkheid weer aan te bieden. Zij hebben de herhalingen massaal gevolgd en zijn weer gecertificeerd. Op naar 2022 waar we weer doorgaan met de herhalingen én nieuwe opleidingen reanimatie & AED. Bekijk alle nieuws berichten