Nieuws

Donderdag 18 November 2021

Vorig jaar konden er zo weinig wedstrijden worden gehouden dat besloten is de prestatiebekers 2020 (en dus ook de LA-beker) te cancelen. Die kant leek het dit jaar ook op te gaan; het eerste half jaar konden er niet/nauwelijks wedstrijden worden georganiseerd. Maar de tweede helft van dit jaar zijn er aardig wat wedstrijden geweest. De jeugd heeft in ieder geval verschillende wedstrijden gehad zodat op alle onderdelen meerdere keren een prestatie kon worden neergezet. Daarom worden de prestatiebekers over 2021 wél uitgereikt. Dat zal ergens begin 2022 gebeuren (februari?). 

Wat betreft de Lange Afstandsbeker zijn alle prestaties die daar voor in aanmerking komen (en die bij Wim Potjes bekend zijn) weer verzameld en omgezet in punten. Dat resulteert in een tussenstand die je hier kunt vinden. 

Nog even de regels: de Lange Afstandsbeker gaat over 6 afstanden: 3000 en 5000 op de baan, 10000 op de baan of 10 km op de weg en 15, 16,1 en 21,1 km op de weg. Per categorie is de beste prestatie goed voor 10 punten (en  dan 9, 8, 7 etc). De winnaar kan dus maximaal 60 punten behalen. En uiteraard is het zo dat de betreffende wedstrijd wel de juiste afstand moet hebben. De leeftijd op 1 januari is bepalend voor het hele jaar (dus ben je man en op 1 januari 39 en je wordt op 1 februari 40, dan tellen de prestaties voor de LA-beker het hele jaar nog in de categorie Mannen senioren - wat betreft clubrecords telt natuurlijk de leeftijd).  

De periode dat er punten kunnen worden gescoord loopt tot en met 31 december. Mocht je een prestatie missen op de lijst, geef die dan door aan Wim (wim.potjes@ziggo.nl) met toevoeging van de uitslag.Bekijk alle nieuws berichten